опрчр

ЦПО към АРГИ е одобрен от Агенция по заетостта като доставчик на обучения за професионална квалификация и ще обучи над 90 човека в градовете Силистра и Пазарджик. Професионалните направления заявени от заетите лица са Строител, Икономист и Търговски представител.

Стартира схема за обучения по ОПРЧР 2014-2020. Чрез включване в обучения за професионална квалификация и ключови компетенции на заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и са със средна или по-ниска степен на образование ще повишат своята квалификацията, знания и умения. Схемата се реализира чрез т.нар. „ваучерен механизъм“, познат и търсен от работещите за надграждане на личната квалификация и компетентности. Общия размер на схемата е 50 млн. лева. Заинтересованите лица, които са подали Заявления към ДБТ- АЗ, са вече одобрени.

Предстои стартиране на обученията с градовете Силистра и Пазарджик, където ще бъдат обучени 95 човека.
В Пазарджик ще бъдат обучени 58 лица по две професии Икономист и Търговски представител, като 45 човека са завили обучение по специалност “Търговия на едро и дребно”, а 15 човека ще се обучават по специалност “икономика и мениджмънт”. След завършване на обученията лицата ще придобият трета степен на професионална квалификация.
В град Силистра ще се обучават общо 38 човека по професия Строител, от които 14 лица по специалност “Кофражи”, 13 лица – “Вътрешни облицовки и настилки” и 10 лица “Покриви”. След завършване на обучението лицата ще получат втора степен на професионална квалификация.