Programa_Evropa_Logo

Ученици от 90 СУ генерират бизнес решения на световните проблеми

Как науката и технологиите могат да помогнат за разрешаването на глобалните екологични и социални проблеми? Върху този въпрос разсъждаваха ученици от 90 СУ в рамките на втори модул от обучение, което провокира търсенето на предприемачески решения в помощ на Целите за устойчиво развитие. Заниманието е част от проект УНИПРЕД на сдружение АРГИ, фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

Събитието бе проведено присъствено в STEM центъра на 90 СУ на 15.02.2022г., като участие взеха младежи от осми до единадесети клас. Иновативната среда на STEM центъра на 90 СУ – център „раСТЕМ в света на науките“ допълни усещането за тематиката на провежданите срещи, а именно връзката между науката и прилагането ѝ при реализирането на социални предприемачески решения на проблеми свързани с Целите за устойчиво развитие.

Втората среща продължи с дискусия върху публикации в официалните медии, които засягат проблеми свързани с Целите – замърсяването на океаните и моретата, прекомерен улов на риба, суша, обезлесяване на големи местности, военни конфликти, бежански и мигрантски вълни, прояви на дискриминация по полов признак и др. Бяха обсъдени предприетите мерки за подобряването на средата, като тази дискусия беше връзката със следващата групова задача на учениците.

Учениците бяха разделени на групи и започнаха работа по своите предприемачески идеи фокусирани върху връзката между предприемачество, наука и постигане на Целите за устойчиво развитие. Те започнаха да идентифицират интересни за тях проблеми и начините за решаването им чрез предприемачески – научни решения. Груповата работа ще продължи в следващите планирани срещи.

Тук отново може да се запознаете с център „раСТЕМ“, чрез виртуален тур.

Интересна и полезна информация, както и публикации от всички дейности с учениците може да намерите на специално създадената фейсбук страница на проекта, достъпна е ТУК.

Следващата среща с младежи ще се състои на 22 февруари от 13:30 часа.

Проект „Ученически научни инициативи – предизвикателства за предприемачество“ (УНИПРЕД) се изпълнява с финансовата подкрепа  на Столична община – Програма „Европа“ 2021 от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“