деца

Четвъртата по ред среща бе фокусирана над планирането на оформилите се вече предприемачески бизнес идеи на учениците

На 1 март от 13:30 часа беше проведена четвъртата среща с ученици по проект УНИПРЕД на сдружение АРГИ, фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

Събитието бе проведено присъствено в STEM центъра на 90 СУ, a участие взеха младежи от осми до единадесети клас.

Срещата с учениците започна с дискусия върху вече създадените първоначални идеи. Всеки от екипите разказа за своята идея и до какъв етап в развитието си е стигнала тя. Учениците се запознаха със структурата на бизнес план, за да могат да подготвят бизнес планирането на идеите си. Темите на срещата засягаха – клиентите, каналите за общуване с бъдещите клиенти, отношенията между клиентите и създателите на бизнес идеите, ключовите дейности през които е необходимо да преминат учениците, за да изготвят плановете си по най-добрия начин.

Срещата продължи с работа по групи. Учениците представиха един на друг своите „специални предложения“  и бе проведена дискусия върху всички научни предприемачески идеи.

Тук отново може да се запознаете с  център „раСТЕМ“ , чрез виртуален тур.

Интересна и полезна информация, както и публикации от всички дейности с учениците  може да намерите на специално създадената фейсбук страница на проекта, достъпна е ТУК.

Следващата среща с младежи ще се състои на 8 март от 13:30 часа.