Programa_Evropa_Logo

Проектът e втора фаза на проект „Ученическите научни инициативи – предизвикателства за предприемачество“ /УНИПРЕД/ по времето на които беше създадена обучителна методика, която комбинира Целите за устойчиво развитие с търсенето на научно базирани решения на глобалните проблеми.

В настоящата фаза на проекта обучителната методика ще бъде допълнена и дигитализирана под формата на платформа за асинхронно електронно обучение, а ученици ще развиват своите умения да мотивират, подпомагат и насърчават други свои съученици в търсенето и реализирането на предприемачески решения на глобални проблеми.

Проектът се финансира по Програма “Европа” 2022 на Столична община. Водеща организация е сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ /АРГИ/ и изпълнява проекта в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

В рамките на проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:

  • Разработване на дигитална обучителна платформа с безплатен достъп
  • Обучения на младежи по публична реч, менторство и работа в екип
  • Менторство „от ученици за ученици“
  • Експериментално-лабораторна работа и практически занимания
  • Финално събитие, на което ще бъдат представени резултатите от практическите занимания на учениците
  • Информационна кампания