борса

По време на първа Ученическа научна предприемаческа борса идеите бяха представени пред потенциални инвеститори

Биоразградими прибори от захарна тръстика, които да заместят пластмасата и биоградинка в двора на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ бяха идеите представени от ученици в 8 клас по време на първата специализирана предприемаческа борса, която срещна младите хора с потенциални инвеститори. Бизнес идеите бяха разработвани в продължение на три месеца от ученици на 90 СУ съвместно с бизнес консултанти и ментори. Задачата им беше да се идентифицират належащите екологични, социални и икономически проблеми, пред които е изправено човечеството в момента. Участниците генерираха идеи за справяне с тези проблеми, базирани на природните науки и с възможност за превръщането им в бизнес начинания. На финалното събитие учениците имаха възможност да представят идеите си пред потенциални инвеститори в лицето на Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия и център за предприемачество „Ринкър“.

Целта на проект „УНИПРЕД“ е да запознае младите хора с Целите за устойчиво развитие на ООН, отразяващи най-съществените проблеми пред човечеството и да насърчи търсенето на предприемачески идеи, базирани на науката, за справянето с тях. В началото на проекта групите избраха да търсят решения на проблемите, свързани с прекомерната употреба на пластмаса и с липсата на достъп до здравословна храна за учениците. Първата идея бе свързана с живота под водата и неговото опазване. Учениците представиха плана си за създаването на прибори за хранене от захарна тръстика, които са биоразградими и не замърсяват. Втората предприемаческа идея бе свързана със създаването на БИО зеленчукова градинка „Свежест“, която да замести нездравословните храни в училищната лавка.

Домакин на събитието бе 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, а предприемаческата борса се състоя на 19 април 2022г. в СТЕМ центъра „раСТЕМ“ – уникална учебна среда, която насърчава и подпомага интегрираното изучаване на природни науки.

Събитието е част от проект „УНИПРЕД“, финансиран от Програма Европа 2021 на Столична община и се изпълнява от сдружение „Алианс за регионални и граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

Проект „Ученически научни инициативи – предизвикателства за предприемачество“ (УНИПРЕД) се изпълнява с финансовата подкрепа  на Столична община – Програма „Европа“ 2021 от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“