5 среща

Петата среща по проект УНИПРЕД бе фокусирана върху представянето на социалните и научни идеи на учениците, които ще бъдат представени по време на финалното събитие по проекта.

На 8 март от 13:30 часа беше проведена четвъртата среща с ученици по проект УНИПРЕД на сдружение АРГИ, фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

Срещата с учениците бе посветена на тема „Представяне на бизнес идея“ /Pitching/.

Учениците имаха възможност да разкажат идеите си пред останалите и се упражниха да направят представянето в рамките на 100-150 думи. Практическите упражнения, които бяха проведени по време на петата среща с ученици и експерти на партньорите, както и учителите по науки, бяха насочени към изграждане на умения за представяне на идеи пред потенциални инвеститори и подготовка за участие във финално събитие по проекта.

Тук отново може да се запознаете с  център „раСТЕМ“ , чрез виртуален тур.

Интересна и полезна информация, както и публикации от всички дейности с учениците  може да намерите на специално създадената фейсбук страница на проекта, достъпна е ТУК.

В следващите седмици учениците ще имат възможност да участват в менторски сесии за разработване на бизнес план и прототипи на научните им социални идеи.

На 19 април ще бъде проведено финалното събитие по проекта  „Ученическа научна предприемаческа борса“. Формата на събитието ще бъде хибриден. Учениците ще имат възможност да се срещнат с потенциални инвеститори, на които да разкажат за идеите си и да получат ценна обратна връзка.

Повече информация за събитието ще бъде публикувана на сайта на Сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ АРГИ, на фондация „Каузи“ и на сайта на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, както и на фейсбук страницата на проекта.

Проект „Ученически научни инициативи – предизвикателства за предприемачество“ (УНИПРЕД) се изпълнява с финансовата подкрепа  на Столична община – Програма „Европа“ 2021 от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“