116426948_2465815057049328_7259167664481566465_o

Име на проекта: “Време да бъдем активни!”

Период на изпълнение: 02.2020 г. – 11.2020 г.

Финансиран от Програма “Активни граждани”, Финансов механизъм на ЕИП

Проектът се изпълнява от 3 неправителствени организации: „Паралел – Силистра“ – Водеща организация в  партньорство с „Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ)” и Европейски информационен център – Велико Търново.

Цели на проекта: Гражданските организации да включват в своите дейности млади хора, в това число като доброволци, както и в кампании в защита правата на човека; установяване на партньорства между граждански организации и медии по специфични теми във връзка със защита правата на човека; подобряване на прилагането на международните стандарти за правата на човека; предоставяне на правна помощ и консултации за жертви на дискриминация и нарушения на човешки права; разработване и прилагане на образователни инструменти в защита на правата на човека.

Проекта е насочен към:

Граждански, неправителствени организации, младежи (18-29 г.), местни общности в област Силистра.

Основни дейности по проекта:

  1. Организиране и провеждане на двудневен тренинг „Модел на местни кампании за защита на правата на човека и анти дискриминация“.
  2. Реализиране на модели за иновативни, ниско-бюджетни кампании за защита правата на човека, с включване на млади доброволци.
  3. Провеждане на 6 кампании по теми, свързани с Международния календар за защита на ПЧ. Проектът предвижда и частично финансиране за тях.
  4. Оценка на проведените кампании и популяризиране на резултатите на национално ниво.

Очаквани резултати:

  1. Проведен тренинг “Модел на местни кампании за защита на правата на човека и анти дискриминация“ и обучени не по-малко от 24 лица.
  2. Разработени модели на кампании и проведени 6 броя инициативи в област Силистра, посветени на правата на човека.
  3. Изготвена оценка на кампаниите и популяризирани резултатите на национално ниво.
  4. Изгардена партньорска мрежа и прието Общото споразумение за партньорство от 6 ГО и 6 институции по места.

Уебсайт: https://paralel-silistra.net

Фейсбук страница:https://www.facebook.com/paralelsilistra.net/posts/2465815723715928