172795782_2815162535400341_3432029894114433237_n

Искате ли да научите повече за историята, музиката, традиционната кухня, занаяти и изкуства на България, Турция и Тунис? 15-те видео урока са достъпни във Виртуална енциклопедия “Euro Med Хвърчащата класна” стая тук: https://www.youtube.com/watch?v=kEG4RZCvI0U.  Съдържанието на уроците е налично на български, турски, арабски и английски език. Уроците са част от изпълнение на проект “EURO MED Хвърчащата класна стая”, Договор № ALF/CFP/2020/ICD/68, Финансиран от: Фондация за Евро-средиземноморски междукултурен диалог “Anna Lindh Foundation”. https://www.annalindhfoundation.org