logo-erasmus-plus-transparent-1

Име на проекта: Дигитална Академия за приобщаване (Inclusive Digital Academy)

Период на изпълнение: 01.01.2022г. – 30.06.2023г.

Финансиран от Програма Erasmus+

Проектът се изпълнява от: Brand Solution (Република Северна Македония) в партньорство с  „Алианс за регионални и граждански инициативи“ (България).

Основна цел:

Проектът цели да осигури възможност на хората с физически увреждания и от уязвими групи да получат образование по дигитален маркетинг. Такова образование може да им даде по-добри перспективи при търсене на работа или да ги подкрепи да се развиват  като консултанти по дигитален маркетинг на пълен работен ден в компании или дистанционно в платформата www.bestonlineassistant.com.  Тази цел ще бъде постигната чрез разработването, включително пилотно прилагане на курса по дигитален маркетинг съобразени с нуждите на тези лица. След тестване курсът ще бъде достъпен онлайн.

Дейности:  

Партньорите първо ще обменят своите знания и опит в съответните области на дигитален маркетинг и методи на преподаване при работа с уязвими групи, за да разработят и внедрят заедно пилотен курс по дигитален маркетинг. Курсът вече е тестван, приложен и проверен в Северна Македония. 20 лица от групи в неравностойно положение от двете страни ще бъдат включени в това пилотно обучение.

Въздействие:

Съвместната работа по разработване и внедряване от курса от партньорите, ще подобри капацитета в областта на дигиталния маркетинг и методите на преподаване при работа с лица от уязвими групи. В рамките на проекта те ще могат да се обучават самостоятелно. Курсът е достъпен за хора с увреждания и от уязвими групи в Северна Македония и България. След завършване на курса 20 участници ще регистрират своя профил в платформата за търсене на работа www.bestonlineassistant.com, като най-малко двама от тях ще бъдат наети в компании, работещи в сферата на маркетинг и реклама

Очаквани резултати:

Хората с увреждания винаги са били пренебрегвана група за заетост. Вярно е, че има много мерки за насърчаване на заетостта на физически лица, но не всички компании имат увереността да използват тези предимства. Хората с увреждания се нуждаят от активно ангажиране, с което да напредват, да работят, да подобряват благосъстоянието си, да допринасят за растежа на икономиката.

Проектът дава възможност на хората с увреждания и от уязвими групи не само да разширят своето образование в областта на дигиталните умения, но и да могат да ги използват офлайн или онлайн, за да печелят за себе си. Веднага след завършване на курса техните способности ще бъдат популяризирани директно пред компаниите и всички те ще имат личен профил в платформата за търсене на работа, създадена за тях www.bestonlineassistant.com. Ние показваме на обществото, че зад увреждането се крият способности, лоялност и голям потенциал от развитие.