Programa_Evropa_Logo

Темата на третата среща по проект УНИПРЕД бе социалното предприемачество. Учениците от 90 СУ научиха повече за социалното предприемачество и как могат да планират идеите си. В проведените по-рано срещи младежите се запознаха с предприемачеството – какво е, как се планира, как бихме могли да го обвържем с Целите за устойчиво развитие и как предприемачеството е свързано с науката. Третата среща с учениците от 90 СУ в рамките на трети модул от обучението, бе насочена към социалното предприемачество. Заниманието беше част от проект  УНИПРЕД на сдружение АРГИ, фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“. Събитието бе проведено присъствено в STEM центъра на 90 СУ на 22.02.2022г., а участие взеха младежи от осми до единадесети клас. Гост на срещата бе Любомир Дренски- външен експерт към Постоянна комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти към Столичен общински съвет.

Учениците продължиха работата си във вече сформираните групи. Всяка от групите бе избрала проблем свързан с Целите за устойчиво развитие и бе започнала да търси решение на проблемът, чрез науката. Идеите на младите хора са насочени към по-чиста среда, по-добро здравеопазване и по-добър начин на живот и хранене.

Темата на срещата беше социалното предприемачество и на присъстващите младежи бе показана разликата между социалният и традиционен предприемач. Обучителите бяха подготвили примери за социални предприемачи от България – Humans in the loop, CupFfee и други.

Работата по групи с учениците продължи с формиране на визията за всяка от идеите, както и с определяне на мисия на бизнес идеята.

Тук отново може да се запознаете с център „раСТЕМ“, чрез виртуален тур.

Интересна и полезна информация, както и публикации от всички дейности с учениците може да намерите на специално създадената фейсбук страница на проекта, достъпна е ТУК.

Следващата среща с младежи ще се състои на 1 март от 13:30 часа.

Проект „Ученически научни инициативи – предизвикателства за предприемачество“ (УНИПРЕД) се изпълнява с финансовата подкрепа  на Столична община – Програма „Европа“ 2021 от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“