14264225_10209401162458813_3275045388298901478_n

Име на проекта: „Създаване на мрежа за признаване“, договор No TR2011/0135.15-05/02

Период на изпълнение: 15.02.2016 г. – 15.12.2016 г.

Финансиран от: Европейския съюз чрез Програма за граждански диалог – Грантова схема 4 фаза

Проектът се изпълни от 2 неправителствени организации: „Фондация на балканските имигранти за стопанско проучване и социално подпомагане“, Турция в партньорство с „Алианс за регионални и граждански инициативи”, България.

Общи цели:

 • Подобряване достъпа до методитe за признаването на квалификации на учащите;
 • Повишаване на трудова заетост

Специфична цел: Офиси предоставящи услуги за информиране и консултиране за признаване на квалификациите ще бъдат създадени в Анкара и София и най-малко 100 души ще получат консултантски услуги и 400 души ще бъдат информирани за признаване на професионалните квалификации между България и Турция.

Проектът е насочен към:

 • Студенти/работници преминали квалификационно обучения в България и/или Турция;
 • „Фондация на балканските имигранти за стопанско проучване и социално подпомагане“;
 • АРГИ

Крайни бенефициенти по проекта:

 • Заети лица;
 • Работодатели;
 • Семействата на Студенти/работници преминали квалификационно обучения в България и/или Турция;

Основни дейности по проекта:

 1. Създаване на проектни офис и информационни офиси в Анкара и София;
 2. Наемане на персонал по проекта: Координатор на проекта, програмата експерт, съветниците на работни места и асистент;
 3. Подготовка на инфраструктура за консултиране:
 • Изследване;
 • Учебни посещения 2 бр.;
 • Изготвяне на пакети за консултиране;
 1. Предоставяне на услуги на най-малко 100 души;
 2. Повишаване на информираността: провеждане на конференция и семинари в България и Турция;
 3. Разработване на уебсайт по проекта.

Постигнати резултати:

Предоставяне на консултантски услуги и информация за признаване на професионалните квалификации между България и Турция и стопанска дейност на информационни и консултантски офиси в Анкара и София, за да се повиши осведомеността и да се провокират властите и особено на заинтересованите страни да желаят взаимното признаване на квалификации да бъде улеснено.