200997442_320752686206897_9046417318479620670_n

“Euro Med Хвърчащата класна стая” прелетя над Професионална гимназия по дизайн “Елисавета Вазова” в гр.София. Официална премиера на Виртуална енциклопедия с 15 многоезични видео урока беше представена на 15.06.2021г. пред учениците и учителите от Гимназията. Иван и Николай Йотови- представители на екипа на “Ц.С.М” ООД, реализирал филмовата продукция, споделиха с младите хора вдъхновението с което са работили по създаването на енциклопедията. С овации бяха посрещнати учениците от 8Б клас с класен ръководител г-жа Таня Дечева, който се включиха в заснемането на урока по история. Благодарим сърдечно на г-жа Даниела Шошова – директор на Професионална гимназия по дизайн за подкрепата и активното сътрудничество за осъществяване на проектните дейности /https://pgdsofia.com/

“Полетът” продължи и на 18.06.2021г. при провеждане на фокус-група с учители, директори на училища и др.педагогически специалисти. Участниците бяха зрители на първите готови видео уроци, посветени на традиционна музика и танцово изкуство, занаяти, обичай и празници, който включат богатото материално и нематериално културно-историческо наследство на България, Турция и Тунис. Дискутирани бяха възможностите, който новите медии и комуникации дават за представяне на учебното съдържание по нов, интересен и забавен начин за учениците. Проектът е финансиран от Фондация за Евро-средиземноморски междукултурен диалог „Анна Линд” /www.annalindhfoundation.org/. Фондацията изпълнява междукултурна мисия за насърчаване на знания, взаимно уважение и обмен между народите на региона, в рамките на партньорството Euro Med.