hands-600497_1920

Като част от изпълнението на проект “Право в целта!” (“Get Up and Goals!”) Сдружение “АРГИ” и неговите 11 европейски партньори  разработиха поредица от уроци, касаещи целите за устойчиво развитие. Уроците са организирани в Ръководство за учители (Trainingand Learning Units- TLUs) и тяхното предназначение е да подпомагат учителите с практически, ангажиращи уроци, базирани на ЦУР.

Скъпи учители, споделяме разработени от нас учебни материали в три модула – “Миграция” , “Неравенства” и “Климатични промени”.
???? Предложеното съдържание е насочено към ученици от 11 до 19 годишна възраст.
???? Уроците са интердисциплинарни и биха могли да се проведат по време на различни учебни часове. Материалите са интерактивни, а формата на провеждане – чрез игри, създаване на ментални карти, видеа, създаване на план за действие и други дейности.
 ???? Участието в уроците ще подпомогне учениците да изградят разбиране за характеристиките, обхвата, причинно-следствените връзки, предизвикателствата, факторите и др. свързани с миграцията, международните неравенства и борбата с климатичните промени.
???? Можете да намерите пълна информация за тях в статията ни като кликнете по-долу
???? Линк за сваляне на материалите – https://bit.ly/3glO72O

Разработените учебни материали са достъпни за преглед и употреба (сваляне) на страницата на проекта www.getupandgoals.eu , както и в секция Библиотека тук: https://arci-ngo.org/uchebni-materiali/

Всички ресурси са публикувани на български и английски език.