Programa_Evropa_Logo

От 8 февруари 2022 година в 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ ще бъдат провеждани срещи с ученици с цел да бъдат търсени и дискутирани проблемите, пред които е изправено човечеството и ще бъдат търсени начини за решаването им по проект „Ученически научни инициативи – предизвикателства за предприемачество“ (УНИПРЕД)“ изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2021.

(още…)

Programa_Evropa_Logo

Проект „Ученически научни инициативи – предизвикателства за предприемачество“ (УНИПРЕД) се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община –  Програма Европа 2021.

Водеща организация е сдружение АРГИ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, гр. София.

(още…)