116426948_2465815057049328_7259167664481566465_o

Име на проекта: “Време да бъдем активни!”

Период на изпълнение: 02.2020 г. – 11.2020 г.

Финансиран от Програма “Активни граждани”, Финансов механизъм на ЕИП

Проектът се изпълнява от 3 неправителствени организации: „Паралел – Силистра“ – Водеща организация в  партньорство с „Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ)” и Европейски информационен център – Велико Търново.

(още…)

hands-600497_1920

Като част от изпълнението на проект “Право в целта!” (“Get Up and Goals!”) Сдружение “АРГИ” и неговите 11 европейски партньори  разработиха поредица от уроци, касаещи целите за устойчиво развитие. Уроците са организирани в Ръководство за учители (Trainingand Learning Units- TLUs) и тяхното предназначение е да подпомагат учителите с практически, ангажиращи уроци, базирани на ЦУР.

(още…)

лого1

Право в целта! Време за Глобално образование: международна мрежа от активни училища за Целите за устойчиво развитие (ЦУР). Договор CSO-LA / 2017 / 388-124.

Период на изпълнение: 11.11.2017 г.- 30.10.2020 г.

Финансиран от Европейската комисия чрез Програмата „Non-State Actors and Local Authorities in Development” (Raising public awareness of development issues and promoting Development education in the Еuropean Union and acceding countries).
(още…)

Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ) започна изпълнението на проект  Докосни Света – Глобално гражданско образование за най-малките!

Общата цел на проекта е подпомагане на придобиването на нови знания и умения на  педагогическите специалисти от училищна и предучилищна възраст, които са необходими, за да бъде подкрепено устойчивото развитие, включително чрез: образование за устойчиво развитие и Глобалното гражданско образование (ГГО).  (още…)

36879516_860130224176963_4063180460929318912_n

Име на проекта: ГДР- Граждански диалог за развитие

 Период на изпълнение: ноември 2017 – октомври 2018 г

 Финансиран от:  Европейската комисия

Проектът се изпълнява от: Българска платформа за международно развитие (БПМР) обединяваща 23 неправителствени организации, в която членува и АРГИ и имащи отношение  и опит в работата в областта на политиките за международно сътрудничество за развитие по теми, свързани със здравеопазване, човешки права, образование, развитие на местни общности, културни инициативи, дейности, насочени към различни уязвими групи.

 Обща цел: Да задълбочи познанието и разбирането на гражданското общество  за българската и европейската политики за сътрудничество за развитие, за ролята на ЕС в изпълнението на Програмата на Организацията на обединените нации за устойчиво развитие до 2030 г. и българското участие в този процес.

(още…)

dee

Име на проекта: DEE – Diversity, Equality and inclusion in pre-primary Education and care: a gender perspective;

(Разнообразие, равенство и приобщаване в предучилищното образование: от гледна точка на пола)

Период на изпълнение: 02.11.2017 г. – 01.05.2020 г.

Финансиран от: Европейската комисия по програма Еразъм +

Проектът се изпълнява  от 5 организации :  Автономна провинция Тренто (Provincia Autonoma di Trento – P.A.T.), в партньорство с „Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ)”, България,  Университетът в Тренто, (Universita degli Studi di Trento), Институт за изследване на мъжествеността и изследванията на пола (Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark), Австрия, Асоциация Спасете детето в Щирия (Rettet-das-Kind-Steiermark), Австрия.

Обща цел: Този проект има за цел да допринесе, определи и разпространи модел за обучение и образователни инструменти за насърчаване на равните възможности за всички от ранна детска възраст, като се има предвид разнообразната култура, произход и способности и обръщайки  внимание на междусекторната перспектива.  (още…)

опрчр

ЦПО към АРГИ е одобрен от Агенция по заетостта като доставчик на обучения за професионална квалификация и ще обучи над 90 човека в градовете Силистра и Пазарджик. Професионалните направления заявени от заетите лица са Строител, Икономист и Търговски представител. (още…)

blank_news

През 2017 г. Сдружение „Алианс за регионални и граждански инициативи” (АРГИ) е вписано в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН

Участието в нашите програми за обучения и квалификация на педагогически специалисти носи кредити за професионално израстване, за което издаваме удостоверения по Приложение № 14 към чл. 48, ал. 1, т. 1 за присъдени квалификационни кредити по Наредба 12 от 01.09.2016 г. Предлагаме обучения по повече от 50 теми. (още…)